VYZDÍVKÁŘSKÁ KVALIFIKACE - ANAGAMA I KILN BUILDING WORKSHOP - ANAGAMA

3 týdny na stavbě pece | 3 weeks at anagama construction site

Kurz je zaměřen získání základů vyzdívkářského řemesla - stavby vysokožárných zařízení. Budeme společně stavět anagamu.

V kurzu se zaměříme primárně na principy stavby keramických pecí. V místě konání kurzu bude tou dobou rozestavěná anagama, které se budeme moci podívat do útrob a významně přiložit ruku k dílu.

Naučíte se řezat na kamenické pile, rozpoznávat cihly a materiály, bednit, zdít a mnoho dalšího. Dotace kurzu je dostatečná, abyste se pak nemuseli obávat vzít věci do svých rukou a začít smysluplné pokusy na vlastních konstrukcích.

Protože opravdu pomůžete se stavbou pece, účastí na kurzu získáte možnost účastnit se prvního výpalu.

Kurz bude pod širým nebem, tedy stan a spacák sebou. Vaření zajistíme na místě. Ubytovat se ve vesnici v nedalekém penzionu je možné (link dole).

The course is about kiln building, At the course site, there will be anagama kiln under construction and we can observe it and join the construction. You will get real insight into kiln building craft. You wil cut bricks, brick the walls, learn about materials. That allows you to start your building practice without doubts.

As you also really help to build the kiln, as a course member, you can join the unforgetable first firing.

It is outdoor course, so take your tent and sleeping bag. We will cook together at the place. Pension accomodation is available in the village nearby (link below).

O LEKTOROVI

Petr Toms učí keramiku 30 let a věnu je se stavbám vyskožárných pecí, kterých postavil desítky a desítky. Jen málo jich je stejných. Reagují vždy na konkrétní potřeby a záměry uživatelů a na jejich představy o vyráběném zboží.

Petr Toms is a teacher of ceramics with almost 30 years of practice. He builds high fire kilns, around 50 already. These kilns are always unique, answering needs of investors and their ceramic visions.

CO SI ODNESETE? | WHAT YOU WILL GET?

  • principy stavby vysokožárných pecí | principles of high fire kilns construction
  • znalosti o materiálech, nástrojích, postupech výroby | material, tools a and construction knowledge
  • praktická zkušenost se stavbou anagamy | anagama kiln building  experience
  • účast na prvovýpalu pece | first firing experience

PODROBNOSTI O KURZU | DETAILS

Program je vhodný pro osoby, které mají s keramikou základní zkušenosti. Pokud jste se ještě s keramikou nepotkali, jsou pro vás základy keramiky vhodnější. 

Course is suitable for a bit advanced people, not complete beginners.

S sebou | Take with:

  • Psací potřeby a zápisník | Notes and pencils
  • Pracovní oděvy do dílny a k výpalu | Cotton worh clothes
  • Zástěru a ručník |Apron and towel
  • Stan, spacák, karimatka, miska&příbor | Tent, sleeping bag, matress, bowl&spoon

Harmonogram | Schedule: 

Kurz proběhne ve 3 turnusech po 5 dnech. Součástí kurzu (prostřední turnus) je kurz Vyzdívkářský workshop. Ostatní 2 turnusy proběhnou na jaře a na podzim a termín stanovíme v lednu. | Course will be held in 3 parts. The middle part is a Kilnbuilding course. Other two 5 days parts will be in spring and autumn, dates will be set soon. 

První den kurzu 9:00 - 17:00, ostatní dny 8:00 - 17:00. Pauza na oběd je 1 hodinu každý den.  Přesnější informace dostanete během kurzu. | First day 9 - 17. Every day 1 hour lunch break. More detailed info at the course.

Kontakty a dotazy | Contact&Info: Václav Kugler - organizace, vaclav@keramikasrdcem.cz, 608 658 320

Ubytování je možné i v penzionu Na nebesích, ubytování doporučujeme rezervovat s maximálním předstihem. | Accomodation is possible here, Book in advance!

Storno je možné nejpozději měsíc před akcí s manipulačním poplatkem 20%. Později jen v případě,  pokud může přijít náhradník. | Storno is available one month before start only (20% fee).

Datum:

30. 8. - 3. 9. 2023 plus 2 další pětidenní turnusy (16. - 20. 8. & 4. - 7. 9.) | 30. 8. - 3. 9. 2023 plus 2 more weeks (16. - 20. 8. & 4. - 7. 9.)

Místo:

Člupek 78 u Litomyšle

Cena:

15.000 Kč | 600 EUR

Max. počet účastníků:

4