VYZDÍVKÁŘSKÝ WORKSHOP - STAVBA PECÍ I KILN BUILDING WORKSHOP

Týdenní intenzivní kurz | Intensive course 30. 8. - 3. 9. 2023

Kurz je zaměřen získání vhledu do vyzdívkářského řemesla - stavby vysokožárných zařízení. Jakou pec? Nástroje, materiály, postupy, principy. 

V kurzu se zaměříme primárně na principy stavby keramických pecí. V místě konání kurzu bude tou dobou rozestavěná anagama, které se budeme moci podívat do útrob a přiložit ruku k dílu.

Kromě toho postavíme jednorázovou pec pálenou dřevem, kterou si společně vymyslíme, postavíme, vypálíme a rozebereme. Není lepší cesta jak principy stavby pochopit.

Dále si promítneme filmy, fotky z různých staveb pecí, budou přednášky k tématu, knihy.

Sebou vemte cca 20-30 menších hrnků z materiálů vhodných na 1350°C výpal.

Kurz bude pod širým nebem, tedy stan a spacák sebou. Vaření zajistíme na místě. Ubytovat se ve vesnici v nedalekém penzionu je možné (link dole).

The course is about kiln building, At the course site, there will be anagama kiln under construction and we can observe it and join the construction for a moment. Not only that, we will  design, build and fire kiln for one use. There is no better way to learn about the topic. Explanations, films and photo series from other kiln constructions will take place here.

Take bisqued ware with you, approx. 20-30 smaller mugs made of stoneware suitable for 1350°C.

It is outdoor course, so take your tent and sleeping bag. We will cook together at the place. Pension accomodation is available in the village nearby (Link below).

O LEKTOROVI

Petr Toms učí keramiku 30 let a věnuje se stavbám vyskožárných pecí, kterých postavil desítky a desítky. Jen málo jich je stejných. Reagují vždy na konkrétní potřeby a záměry uživatelů a na jejich představy o vyráběném zboží.

Petr Toms is a teacher of ceramics with almost 30 years of practice. He builds high fire kilns, around 50 probably already. These kilns are always unique, answering needs of investors and their ceramic visions.

CO SI ODNESETE? | WHAT YOU WILL GET?

  • principy stavby vysokožárných pecí | principles of high fire kilns construction
  • znalosti o materiálech, nástrojích, postupech výroby | material, tools a and construction knowledge
  • zkušenost se stavbou jednorázové pece | one use kiln building and firing experience
  • vhled do stavby anagamy a účast na její stavbě | anagama building insight and experience

PODROBNOSTI O KURZU | DETAILS

Program je vhodný pro osoby, které mají s keramikou základní zkušenosti. Pokud jste se ještě s keramikou nepotkali, jsou pro vás základy keramiky vhodnější. 

Course is suitable for a bit advanced people, not complete beginners.

S sebou | Take with:

  • Psací potřeby a zápisník | Notes and pencils
  • Pracovní oděvy do dílny a k výpalu | Cotton work clothes
  • Zástěru a ručník |Apron and towel
  • Stan, spacák, karimatka, miska&příbor | Tent, sleeping bag, matress, bowl&spoon

Harmonogram | Schedule: 

První den kurzu 9:00 - 17:00, ostatní dny 8:00 - 17:00. V den výpalu pálíme do půlnoci v předem stanovených směnách. Pauza na oběd je 1 hodinu každý den.  Přesnější informace dostanete během kurzu. | First day 9 - 17, other days 8 - 17 except firing day, which is longer. Every day 1 hour lunch break. More detailed info at the course.

Kontakty a dotazy | Contact&Info: Václav Kugler - organizace, vaclav@keramikasrdcem.cz, 608 658 320

Ubytování je možné i v penzionu Na nebesích, ubytování doporučujeme rezervovat s maximálním předstihem. | Accomodation is possible here, Book in advance!

Storno je možné nejpozději měsíc před akcí s manipulačním poplatkem 20%. Později jen v případě,  pokud může přijít náhradník. | Storno is available one month before start only (20% fee).

Datum:

30. 8. - 3. 9. 2023

Místo:

Člupek 78 u Litomyšle

Cena:

7. 900 Kč | 316 EUR

Max. počet účastníků:

4