PRVOVÝPAL ANAGAMY | FIRST ANAGAMA FIRING

2. polovina května 2024 | May 2024

Nejedná se o kurz, ale o první výpal anagamy, kterou stavíme a v předjaří dostavíme.

První výpal je vždy jen jeden, žádný další nebude podobný. K výpalu nelze mnoho říct, jen to, že proběhne. Trvat bude do té doby, dokud nebude vypáleno 🙂

Přesný termín bude určen později. Celkově lze předpokládat trvání včetně příprav kolem třech týdnů. Zapojit se bude možno různě, viz níže.

Fist firing of any kiln happens only once. And it never will be same. I cant say really much now concerning the firing, except it should happen. It will take some time, probably 3 weeks including preparations and loading, then firing itself.

Specfi date wil be set later. There will be more possibilities, how to join the firing.

VEDENÍ VÝPALU

Petr Toms učí keramiku 30 let a věnuje se stavbám vyskožárných pecí, kterých postavil desítky a desítky. Jen málo jich je stejných. Reagují vždy na konkrétní potřeby a záměry uživatelů a na jejich představy o vyráběném zboží. Tuhle pec postavil spolu s námi a taky ji společně vypálíme

Petr Toms is a teacher of ceramics with almost 30 years of practice. He builds high fire kilns, around 50 probably already. These kilns are always unique, answering needs of investors and their ceramic visions. This kiln we built together and and also we fire it for first time in a community way.

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT? | HOW CAN YOU JOIN?

  • Přidat si do výpalu zboží | bring the ware to the firing
  • Přidat zboží a pomáhat různě okolo výpalu | bring the ware and help around the firing
  • přidat zboží a pálit pec po celý výpal (předpoklad je že rutinně pálíte dřevopece a že už jsem společně pálili atd.) | bring the ware and join firing crew for whole firing (in case woodfiring is your routine and we already fired together something, etc.)

PODROBNOSTI O AKCI| DETAILS

Sebou boží v objemu, velikosti, počtu a objemu dle domluvy předem. Hmoty na 1350 °C a více.

Take your ware, volume, size and ammount has to be agreed before. Clays 1350°C and more.

S sebou | Take with:

  • Psací potřeby a zápisník | Notes and pencils
  • Pracovní oděvy do dílny a k výpalu | Cotton work clothes
  • Zástěru a ručník |Apron and towel
  • Stan, spacák, karimatka, miska&příbor | Tent, sleeping bag, matress, bowl&spoon

Kontakty a dotazy | Contact&Info: Václav Kugler - organizace, vaclav@keramikasrdcem.cz, 608 658 320

Ubytování je možné i v penzionu Na nebesích, ubytování doporučujeme rezervovat s maximálním předstihem. | Accomodation is possible here, Book in advance!

Datum:

Květen 2024

Místo:

Člupek 78 u Litomyšle

Cena:

Dohodou a podle zapojení

Max. počet účastníků:

Není stanoven