KURZ VÝPAL DŘEVEM | WOODFIRING COURSE

Poznejte principy redukčního výpalu dřevem na vysoko. A už nebudete chtít pálit jinak. learn principles of woodfiring and fall in love with the technique.

Kurz vám přinese zážitek z výpalu dřevem. Tisíce let to byla jediná cesta výpalu keramiky a je škoda ji opouštět.

Termíny:

21. - 24. 3. 2024
26. - 29. 9. 2024

V kurzu vypálíme pec dřevem na vysoké teploty 1350°C a výše. Společně naglazujeme našimi glazurami, které jsme pro tento účel vyvinuli. V obchodě jich moc nekoupíme.

Na kurz potřebujete vlastní zboží z tvrdých hlin. Vhodný je Ohnivec, MA, Dorda, Dudziak, MAM, Porcelány a další hmoty, volbu je možné a doporučené konzultovat.

Množství? Cca 3 přepravky na zeleninu. Lépe víc, nežli méně. Představte si že zboží už v těch bednách nesete k peci (nedotýká se). Výška zboží ideálně průměrná - větší hrnek.

Třetí den kurzu věnujeme promítání, fotografiím, výkladu o pecích a jejich fungování, materiálů a čehokoli budete chtít.

Poslední den vyložíme pec a budeme se věnovat vyhodnocení výsledků.

The course allows you to enjoy the woodfiring. We will reach high teperatures up to cone 13. We will use self made glazes, because not many are to buy and of course it is fun and more developing.

You need your ware made of suitable clays (White stonewares made by Pávek, hard porcelains, etc.) It is highly recommended to discus clays beforw. You need about 30 mid sized mugs or ware of similar volume in total. Much better are smaller pieces - you get more experience and it is easier to load the kiln.

First two days are about firing, third one about explanations. Last day we unload the kiln and have discussion about results. 

O LEKTOROVI | ABOUT LECTOR

Václav Kugler je žákem Petra Tomse, podstoupil rekvalifikaci "Točíř keramiky" v Keramickém studiu Kohoutov. Založil Keramiku srdcem a zabývá se technologiemi i keramikou pálenou dřevem už od roku 2010. Keramikou která je vyrobena z místních zdrojů, točená na kruhu bez elektřiny. Keramikou, které lze porozumět, která má svůj příběh.  Absolvoval řadu kurzů s Petrem Tomsem, jehož pojetí keramiky je mu velmi blízké.

Václav Kugler is a student of Petr Toms, qualified himself by throwing courses at Kohoutov Studio. Founded Keramika srdcem and studies technologies and woodfiring since 2010.

CO SI ODNESETE? | WHAT DO YOU GET?

  • zkušenost s dřevovýpalem |Woodfiring experience
  • základy obsluhy dřevem pálené pece | Kiln firing ability
  • informace o pecích a jejich typech | You learn about kiln types and function
  • náhled do světa redukčních glazur | High fire glazes insight
  • dřevem pálené výrobky | woodfired pottery

PODROBNOSTI O KURZU | DETAILS

Adresa | Adress: SEV Toulcův dvůr, Kubatova 32/1 Praha

Program je vhodný pro osoby, které mají s keramikou základní zkušenosti. Pokud jste se ještě s keramikou nepotkali, jsou pro vás základy keramiky vhodnější. Course is suitable for advanced potters.

S sebou | Take with you:

  • Psací potřeby a zápisník | notes and pencils
  • Pracovní oděvy do dílny a k výpalu | Cotton clothes for work
  • Zástěru a ručník | Apron and towel
  • Vlastní zboží z výše popsaných hlin, přežahnuté, v množství asi 3ks přepravek na zeleninu | Your own ware made of clays an in ammount described above

Harmonogram | Schedule: 

První den kurzu 9:00 - 17:00, ostatní dny 8:00 - 17:00. V den výpalu pálíme do půlnoci. Pauza na oběd 1 hod. Přesnější informace dostanete během kurzu. | First day 9 - 17, other days 8 - 17 except firing day, which is longer. Every day 1 hour lunch break. More detailed info at the course.

Kontakty a dotazy | Contact&Info: Václav Kugler - organizace, vaclav@keramikasrdcem.cz, 608 658 320

Ubytování i strava je v Toulcově dvoře dostupná, ubytování doporučujeme rezervovat s maximálním předstihem. | Accomodation and food is possible here, Book in advance!

Storno je možné nejpozději měsíc před akcí s manipulačním poplatkem 20%. Později jen v případě,  pokud může přijít náhradník. | Storno is available one month before start only (20% fee).

Datum:

21. - 24. 3. 2024
26. - 29. 9. 2024

Místo:

SEV Toulcův dvůr, Kubatova 32/1 Praha

Cena:

6.900 Kč | 276 EUR

Max. počet účastníků:

6
pec, keramika, Toulcův dvůr