POKROČILÉ TOČENÍ S VÝPALEM DŘEVEM I ADVANCED THROWING & WOODFIRING

Týdenní intenzivní kurzy | Intensive courses

Kurz je zaměřen na pokročilé točení v souvislosti s přírodními materiály, vlastnoručně vyráběnými hlínami a glazurami. Završíme jej dřevovýpalem.

1. - 7. 7. 2024 - čaj a káva
12. - 18. 8. 2024 - keramika pěkně po staru

V kurzu se zaměříme primárně na to, co vám v točení nejde. Individuálně dle potřeby každého. Budeme točit z hlín vhodných pro vysoký redukční výpal dřevem, ochutnáme ale i hlíny, které jsem poslední dobou vyrobil. Použijeme glazury s přírodních surovin.

Glazury je nutno aplikovat za syrova na kožený střep. Pálit budeme jednožárem, jak to bývalo běžné. Přežahem se nebudeme zdržovat 🙂

Výpal provedeme v peci na dřevo, který přírodním materiálům dodá jedinečnou tvář. Kurz je tedy vhodný pro ty, co mají rádi přírodní a přímočarou cestu v keramice, nebojí se ztrát a neúspěchů a zajímají je hlavně samotné principy keramiky.

Pro letošek máme dva termíny kurzu a dvě jemné modifikace. V ukázkách se zaměříme jednak na keramiku pro čaj a kávu a ve druhém cyklu na domácí keramiku nejzákladnějšího ražení - bábovky, pekáče, džbány, kvašáky. Pěkně po staru.

The course is about advanced throwing anad local raw clays and glazes. We finish it with woodfiring. The throwing part id focused on your needs, so think about what you want to learn.

We will use high firing stoneware clays, and we also teste handmade clays from our studio and also raw clays glazes.

We will apply them on leather hard clays and fire in one go. No bisque and other evitable steps :D. We fire it by wood, that makes your pieces unique. It is suitable for peeople looking for direct ways and do not fear loss and seek for principles.

This year we have two cycles and two different focuses. Ceramics for tea and coffee and  oldschool ceramics for baking, fermenting, jars and jugs.

O LEKTOROVI

Václav Kugler je žákem Petra Tomse, podstoupil rekvalifikaci "Točíř keramiky" v Keramickém studiu Kohoutov. Založil Keramiku srdcem a zabývá se technologiemi i keramikou pálenou dřevem už od roku 2010. Keramikou která je vyrobena z místních zdrojů, točená na kruhu bez elektřiny. Keramikou, které lze porozumět, která má svůj příběh.  Absolvoval řadu kurzů s Petrem Tomsem, jehož pojetí keramiky je mu velmi blízké.

Kurz spolulektoruje Martin Fulier, který založil Malešickou pobočku Keramiky srdcem a učí tu individuální kurzy a (S)dílnu. Je dobrým příkladem toho, že když se chce, tak to jde a že hlavním předpokladem úspěchu není ani tak nadání, jako vlastní píle. Před dvěma lety absolvoval náš kurz "Základy keramiky" a záhy se pustil do tvorby naší druhé dílny.

Václav Kugler is a student of Petr Toms, qualified himself by throwing courses at Kohoutov Studio. Founded Keramika srdcem and studies technologies and woodfiring since 2010. Martin Fulier is a co-lector, who founded our 2nd studio.

CO SI ODNESETE? | WHAT YOU WILL GET?

  • znalost procesu výroby keramiky obecně | knowledge about ceramic production process
  • pokročilejší znalost točení na kruhu (nejedná se o masterclass pro nejpokročilejší!) | advanced throwing skills (but it is not master for most advanced)
  • vlastní výrobky, pálené dřevem | own woodfired ceramics
  • povědomí o přírodních hlínách a glazurách a jejich výrobě | clay and glaze production knowlede
  • seznámení s dřevovýpalem a dřevopecí | woodfiring skills

PODROBNOSTI O KURZU | DETAILS

Adresa | Adress: SEV Toulcův dvůr, Kubatova 32/1 Praha

Program je vhodný pro osoby, které mají s keramikou základní zkušenosti. Pokud jste se ještě s keramikou nepotkali, jsou pro vás základy keramiky vhodnější. 

Course is suitable for a bit advanced people, not complete beginners.

S sebou | Take with:

  • Psací potřeby a zápisník | Notes and pencils
  • Pracovní oděvy do dílny a k výpalu | Cotton worh clothes
  • Pokud máte, tak vlastní oblíbené nářadí na točení | Throwing tools, if you have
  • Zástěru a ručník |Apron and towel
  • Případný lokální jíl, který by vás zajímal z hlediska možností zpracování |A bit of localy clay, if you found and want to test it

Harmonogram | Schedule: 

První den kurzu 9:00 - 17:00, ostatní dny 8:00 - 17:00. V den výpalu pálíme do půlnoci v předem stanovených směnách. Pauza na oběd je 1 hodinu každý den.  Přesnější informace dostanete během kurzu. | First day 9 - 17, other days 8 - 17 except firing day, which is longer. Every day 1 hour lunch break. More detailed info at the course.

Kontakty a dotazy | Contact&Info: Václav Kugler - organizace, vaclav@keramikasrdcem.cz, 608 658 320

Ubytování i strava je v Toulcově dvoře dostupná, ubytování doporučujeme rezervovat s maximálním předstihem. | Accomodation and food is possible here, Book in advance!

Storno je možné nejpozději měsíc před akcí s manipulačním poplatkem 20%. Později jen v případě,  pokud může přijít náhradník. | Storno is available one month before start only (20% fee).

Praha, Toulcův dvůr, keramika

Datum:

1. - 7. 7. 2024 - čaj a káva
12. - 18. 8. 2024 - keramika pěkně po staru

Místo:

SEV Toulcův dvůr, Kubatova 32/1 Praha

Cena:

11.000 Kč | 440 EUR

Max. počet účastníků:

6