TECHNOLOGIE, EKONOMIKA A PŘEDPISY PRO HRNČÍŘE

Přestat se bát předpisů, odstranit vady a na výrobě vydělat.

Jakou hlínu a proč? Co na ni za glazuru? Jakou pec? Jaké základní nároky má dílna splňovat? Jak si celý provoz spočítat?

V tomto workshopu pojmeme keramickou výrobu komplexně po technologické, právní i ekonomické stránce. Širší rozhled v těchto směrech doufejme ocení ti, kteří se potýkají se založením či rozšiřováním dílny.

V technologickém bloku shrneme základní faktory technologického trojlístku hlína - glazura - výpal a ujistíme se, že je naše technologie dobře nastavena.

V bloku týkajícím se předpisů si projdeme základní normy a požadavky úřadů na naše keramické snažení.

Vše uzavřeme ekonomickým pohledem. Co s účetnictvím? Jak plánovat finance? Na vlastním příkladu představím, jak je možné provoz řídit.

KDO WORKSHOP VEDE?

Václav Kugler je žákem Petra Tomse, podstoupil rekvalifikaci "Točíř keramiky" v Keramickém studiu Kohoutov a věnuje se výuce a výrobě pro Keramiku srdcem. Srdeční záležitostí jsou výpaly v peci vytápěné dřevem, točení ve velkém a tradiční přístup k řemeslu. 

CO SI ODNESETE?

  • Shrnutí technologických principů a ověření, že je vaše technologie dobře nastavena.
  • Přehled právních požadavků na provoz dílen v keramice.
  • Nástroje pro ekonomické řízení provozu dílny.

PODROBNOSTI 

Workshop proběhne v prostorách Bar/áku na Florenci, za Poříčskou branou 7. Uvidíte řadu praktických ukázek, bude prostor na všechny dotazy, probereme vaše technologie.

S sebou:

  • Poznámkový blok
  • Formulované vlastní problémy s technologií, předpisy a ekonomickými aspekty provozu

Harmonogram: 

9:00 Úvod, představení a zahájení workshopu, blok technologie a úvod bloku předpisy.

12:00 - 13:00 Oběd v přilehlých restauracích, případně vlastní (možnost zůstat přes oběd v dílně).

13:00 Pokračování bloku předpisy, blok ekonomika provozu.

15:00 Závěr

Kontakty a dotazy: Václav Kugler - organizace, vaclav@keramikasrdcem.cz, 608 658 320

Storno je možné nejpozději měsíc před akcí s manipulačním poplatkem 20%. Později jen v případě,  pokud může přijít náhradník.

Datum:

16. 2. 2023 a 16. 11. 2023

Místo:

Bar/ák, Za poříčskou branou 7

Cena:

3.600 Kč

Max. počet účastníků:

8