VEČERNÍ KURZ - (S)DÍLNA

Rádi byste se naučili pracovat s keramikou, něco vlastního si vyrobili, ale máte čas maximálně pár hodin týdně? Právě pro vás je tu večerní (S)dílna.

(S)dílna je určená pro ty, kteří třeba nemají čas na týdenní intenzivní kurz, ale najdou si 2 hodiny týdně, které rádi stráví v keramické dílně.

Datum:

Úterky od 23.4. (30.4., 7.5., 14.5., 21.5., 28.5., 4.6.) v 18.00

Středy od 16.10. (23.10., 30.10.,6.11., 13.11., 20.11.,27.11.) v 18.00

V průběhu sedmi setkání se dotknete všech částí procesu tvorby keramiky. Zkušený lektor vám předvede základy točení na kruhu a pod jeho vedením si budete schopni vytočit svůj první (druhý, třetí...) hrníček nebo misku. Vyzkoušet můžete také techniky modelování, ať už z ruky, z plátů, či "z hadů". 

V druhé polovině kurzu hrnečkům vyrobíte uši a naučíte se řadu dekorativních technik - práci s engobou, rytí a další možnosti úpravy syrového střepu.

Poté, co vaše výrobky projdou prvním výpalem (přežahem), je společně naglazujeme a připravíme pro výpal v elektrické peci. Na konci běhu si pak odnese všechny hotové výrobky domů.

(S)dílna je zaměřena převážně prakticky, teorie bude pouze doplňkem pro pochopení techniky. Může tak být dobrou přípravou pro týdenní intenzivní kurz nebo základem pro pokračování v samostatném tvoření v coworkové dílně, kde následujeme stejné principy a technologie.

Proběhnou 4 lekce převážně točící v délce 2,5 hodiny, zbylé tři lekce budou zaměřeny na dekorování, finalizování před přežahem a glazování v délce 2 hodin. Celková dotace činí 16 hodin.

Na kurzy není možné brát malé děti sebou. Náhrady jsou možné pouze pokud je lekce zrušena námi. 

Storno je možné nejpozději měsíc před akcí s manipulačním poplatkem 20%. Později jen v případě,  pokud může přijít náhradník.

O LEKTORECH

Martin Fulier založil Malešickou pobočku Keramiky srdcem a učí tu individuální kurzy a (S)dílnu. Je dobrým příkladem toho, že když se chce, tak to jde a že hlavním předpokladem úspěchu není ani tak nadání, jako vlastní píle.

Před dvěma lety absolvoval náš kurz "Základy keramiky" a záhy se pustil do tvorby naší druhé dílny. Za krátkou dobu se naučil točit jedna radost a protože rád pracuje s lidmi, stal se záhy i naším lektorem.

Martina občas doplní Lenka Šustrová, která je naší novou Lektorkou a doplní náš tým v oblasti pokročilého točení.

Datum:

Úterky od 23.4. (30.4., 7.5., 14.5., 21.5., 28.5., 4.6.) v 18.00

Středy od 16.10. (23.10., 30.10.,6.11., 13.11., 20.11.,27.11.) v 18.00

Místo:

Troilova 20, Praha - Malešice

Cena:

4.600 Kč

Max. počet účastníků:

6