VÍKENDOVÁ KERAMIKA

BAR/ÁK

Kurzy na víkend zohledňují potřebu získat relativně rychle vhled do určité keramické problematiky. Pro účastníky je připraven program, na jehož základě mohou začít v konkrétním směru experimentovat.

V rámci různých víkendových zastavení podrobněji prozkoumáme jedno téma, ať již jde o určitý typ dekorace, nebo glazury spojené s jednotlivými druhy výpalů a další různá témata.

O LEKTORECH

Václav Kugler je žákem Petra Tomse, absolvoval rekvalifikaci "Točíř keramiky" v Keramickém studiu Kohoutov a věnuje se keramice  v Toulcově dvoře, jeho srdeční záležitostí jsou výpaly v peci vytápěné dřevem. 

Daniela Renčová  je malířka, ilustrátorka a grafička a dlouhodobě se věnuje tušové malbě.

CO SI ODNESETE?

  • seznámení s výpalem v elektrické či plynové peci v případě glazurového kurzu,
  • základní znalosti o glazurách a procesu jejich výroby v případě glazurových víkendů,
  • základní znalosti a dovednosti v tušové malbě a malbě na keramiku - v rámci kurzu o malování,
  • vlastní výrobky ať už glazované či malované (buď na vlastní přežahy, nebo na naše výrobky, pokud chcete glazury nebo malbu testovat na nich)

PODROBNOSTI O KURZECH

Program je vhodný pro ty, kteří se chtějí podrobněji věnovat některým z vypsaných témat. Záměrem kurzu je věnovat se specificky zvolenému tématu, nikoliv absolvovat celou výrobu. 

S sebou:

  • Psací potřeby a zápisník,
  • Pracovní oděvy do dílny a teplé nejlépe bavlněné oblečení na ven pokud bude součástí výpal plynem,
  • Pokud máte, tak vlastní oblíbené nářadí na malování či aplikaci glazur, dle typu kurzu,
  • Zástěru a ručník
  • Vlastní přežahlé nádoby v dostatečném množství, cca 10 na osobu, nebo i více. Průměrná velikost nádoby je cca půllitrový hrnek. Pro kurz malování a elektrické glazury je vhodná hmota s výpalem na 1220°C. Pro výpal plynem 1350°C. Hmoty je samozřejmě možno konzultovat. Pokud chcete, můžete použít naše přežahy v ceně 100 Kč/ks. Nádobu odekorovanou malbou si poté naglazujete transparentní glazurou.

Harmonogram: 

První den glazurových kurzů bude bude pátek (16.00 - 20.00), druhý den sobota (9.00 - 16.00), poslední neděle (10.00 - 14.00)

V případě malování to bude sobota (11.00 - 16.00) a neděle (9.00 - 16.00) s vyzvednutím výrobků během následujícího týdne. 

Kontakty a dotazy: Václav Kugler - organizace, vaclav@keramikasrdcem.cz, 608 658 320

Storno je možné nejpozději měsíc před akcí s manipulačním poplatkem 20%. Později jen v případě,  pokud může přijít náhradník.

Datum:

Vyberte si ze třech aktuálních kurzů:


20-22/3 - Glazury pro výpal v elektrické peci 1200°C - výroba vlastních glazur.
25-25/4 - Podglazurní malba tradičních asijských motivů.
7-9/8 - Glazury pro výpal v plynové peci 1350°C - výroba vlastních glazur.

Místo:

Bar/ák

Cena:

2.900 Kč plus případné přežahy od nás 100 Kč/ks.

Max. počet účastníků:

6