TOULCŮV DVŮR V PRAZE

Středisko ekologické výchovy. Unikátní prostor spojující historii středověké pevnosti, zemědělské usedlosti a ekocentra.

Kurzy keramiky probíhají ve středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr v Praze-Hostivaři. Toulcův dvůr tvoří komplex památkově chráněných budov a přírodní areál o rozloze 10 ha.  

ENVIRA, o. p. s.

Integrační sociální podnik ENVIRA, o. p. s., který je členem spolku provozuje chráněnou keramickou dílnu. Právě k této dílně patří pec pálená dřevem, kterou si pronajímáme. Krásné prostředí a silný duch místa podporují naši práci.

Toulcův dvůr byl původně gotickou tvrzí, pak v baroku přestavěnou a následně klasicistně upravovanou. Je památkově chráněn. Následně se stal statkem, nejdříve pronajatým panu Toulci, pak statkem státním, který celý areál zdevastoval. Do dnešní krásy ho opět přivedl spolek Toulcův dvůr, který ho posledních 25 let spravuje a naplňuje bohatým programem.